Thích khỏa thân nên bị hiếp dâm nhiều lần

  • #1
  • #2
  • 19.8K
    62%24
    Thích khỏa thân nên bị hiếp dâm nhiều lần, cái đam mê chết tiệt của vợ khiến tôi không biết nên khóc hay là nên cười nữa, số là ở nhà bao giờ cũng vậy, em chỉ thích khỏa thân chứ không chịu mặc quần áo, thôi thì mỗi lần thấy cơ thể đẹp của em tôi lại nổi hứng muốn làm nháy cho nó thỏa mãn, nếu chỉ như vậy thì chả có già đáng nói, điều đáng nói là ngay anh chàng hàng xóm hay anh shiper đều vô tình thấy được cơ thể đẹp của vợ tôi, không như tôi họ ngay lập tức đè vợ tôi ra mà cưỡng hiếp.