Say rượu sếp già ép thư ký trẻ quan hệ

  • #1
  • #2
  • 9.4K
    74%8
    Say rượu sếp già ép thư ký trẻ quan hệ, chuyến công tác định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn, lão xếp già mất nết trong men say không làm chủ được bản thân cố gắng đè tôi ra mà cưỡng hiếp, có thể lão chưa say nhưng mượn rượu để làm điều đó bởi tôi trẻ đẹp hơn rất nhiều bà vợ già của lão ở nhà, cũng chính cái lão xếp mất nết làm cho tôi sướng lắm, mỗi lần nhớ lại cái giây phút đó tôi lại cảm thấy một sự rộn ràng trong người.