Lão già mất nết book gái ngành về chơi

  • #1
  • #2
  • 11.4K
    63%16
    Lão già mất nết book gái ngành về chơi, tuổi già ở nhà một mình nên ông thử một lần lên mạng gọi gái ngành về nhà phang xem sao, ai ngờ đến lại là một em thật sự ngon và xinh đẹp, chưa kịp cởi quần áo mà ông đã nuốt nước bọn ứng ực rồi, sau lần đó ông muốn gặp lại mà khó quá vì quên không xin info của em, may mắn thế nào khi đi họp phụ huynh cho con trai thì đó lại chính là cô giáo chủ nhiệm, không quan tâm cô giáo đi làm vì cái gì nhưng ông cứ phải tranh thủ gạ địt phát nữa mới được.