Không thể dời mắt khỏi bộ ngực hấp dẫn của em

  • #1
  • #2
  • 47.1K
    56%133
    Không thể dời mắt khỏi bộ ngực hấp dẫn của em, đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên, ai cũng vậy thôi, bản thân tôi như bị thôi miên khi thấy em, tôi không thể điều khiển được đôi mắt mình dời khỏi bộ ngực của em nếu như em không lên tiếng khiến tôi giật mình, tự hứa với lòng mình phải chinh phục bằng được em, phải bằng mọi cách sở hữu được bộ ngực đó, không tài giỏi, đẹp trai nhưng kinh nghiệm tình trường tôi có thừa, để chiếm được thân xác em với tôi cũng không quá khó.