È dè trước sự tấn công tình dục từ mẹ kế

  • #1
  • #2
  • 23.6K
    56%39
    È dè trước sự tấn công tình dục từ mẹ kế, với sức khỏe của bố ông còn cố gắng lấy thêm một cô vợ trẻ đẹp chỉ tầm tuổi tôi, sau vài tháng thì ông không thể chịu đựng nổi nhu cầu quá cao của cô vợ mình, lúc này thật sự khiến cho gia đình lục đục vì vợ không được đáp ứng, công khai tấn công tình dục đứa con trai duy nhất của ông, thôi gì dù sao cũng còn hơn cô ta mang lồn cho người ngoài địt, để đứa con trẻ khỏe của mình giúp cô ta thỏa mãn vậy.