Chơi chung em thư ký xinh đẹp dễ dãi

  • #1
  • #2
  • 7.8K
    60%8
    Chơi chung em thư ký xinh đẹp dễ dãi, dù là lần đầu gặp em khi đến công ty đối tác ký hợp đồng nhưng em lại sẵn sàng ra ngoài ăn tối cùng tôi, tôi cho em là một người rễ dãi trong các mối quan hệ nên mạnh dạn hơn và đã có được em, chỉ với một cuộc điện thoại em sẵn sàng đến khách sạn và lên giường với tôi, điều đó khiến cho người xếp quản lý trực tiếp của em cũng ngỡ ngàng, theresome em là một điều mà đến bản thân tôi cũng không ngờ đến.