Bố chồng đã làm cho tôi thật sự thỏa mãn

  • #1
  • #2
  • 17K
    56%39
    Bố chồng đã làm cho tôi thật sự thỏa mãn, thực sự mà nói đứng từ góc độ một người đàn bà thì đúng là nhờ có bố chồng mà tôi mới thật sự thỏa mãn là như thế nào, còn đứng ở góc độ đứa con dâu thì đúng ra tôi và bố chồng phải có một khoảng cách, nhưng chồng đi vắng tôi và bố chồng ở nhà một mình chính ông là người đã đè ngửa tôi ra rồi đòi hỏi tôi phải cho quan hệ, dù biết là trái luân thường đạo lý nhưng khi sự sung sướng nó lấn át hết rồi thì tôi lại nằm im hưởng thụ.