6 lần xuất tinh khiến gái xinh mệt nhoài

  • #1
  • #2
  • 25.4K
    60%28
    6 lần xuất tinh khiến gái xinh mệt nhoài, ở nhà bạn có thể yếu và vợ bạn tin rằng bạn yếu thật sự, nhưng khi ra ngoài gặp một em hàng ngon hấp dẫn, em hàng này biết cách chiều bạn, biết cách làm tình làm cho bạn phê hết nấc thì lúc này không ai có thể dám nói bạn yếu cả, tôi đã ở vào trường hợp như vậy và tôi khiến em gái ngành phải e dè tôi, tôi thấy mình thật là phong độ khi khiến em phải mệt nhoài dù tôi cũng phải xuất hết tinh trùng vì em.